See English Version

درباره کنگره

متمایز اما متصل شده 

برنامه آموزشی EiE ادغام مهندسی با علم و درک دانش آموزان از فن آوری را بهبود می بخشد. این اتصالات مهم هستند! اگرچه مردم تمایل دارند تا علم، مهندسی و فناوری را به عنوان سه چیز جداگانه در نظر بگیرند، اما در واقع نزدیک به یکدیگر هستند، برای مثال، دانشمندان از تکنولوژی هایی که مهندسان ایجاد می کنند (مانند میکروسکوپ، مانیتور و متر) برای تحقیق خود استفاده می کنند. و هنگامی که مهندسان شروع به طراحی یک تکنولوژی جدید می کنند، آنها از دانش دنیای طبیعی که توسط دانشمندان (از جمله قانون گرانش یا نحوه جریان سیال) مطلع شده اند تماس می گیرند. مهندسی، علم و فناوری به یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و نفوذ می کنند. مهندسی، علم و فناوری نیز تحت تأثیر (و تحت تأثیر آن) جامعه قرار دارند. ارزش های انسانی، نیازها و یا مشکلات ما اغلب تعیین می کند چه سوالات دانش آموزان را بررسی،  و چه مشکلات  مهندسان را حل کنند. در عین حال فناوری هایی که محصولات علم و مهندسی را، به نفوذ جامعه و تغییر فرهنگ انسانی می پردازند (فقط به تاثیرات اتومبیل ها و تلفن های همراه فکر کنیم . . . !)

اینفو گرافی علوم مهندسی ، تکنولوژی و علوم کاربردی در جامعه

 از این رو برگزاری چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی با بهره گیری از تجارب گذشته ، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبرنیوزلند و جهان و نهادهای علمی پژوهشی فرصتی مناسب جهت تبادل  اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین و گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياستگزاران و مديران، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور و متخصصان و علاقه مندان مباحث مهندسی ،علوم و علوم انسانی می باشد.  برگزاري اين کنگره امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها ومراكزتخصصي کشور و جهان درزمينه مفاهيم مشترك علوم ، مهندسی وسايرموضوعات مرتبط با محورهاي کنگره را فراهم می سازد. بر اين اساس، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين کنگره در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

 این کنگره جزو کنگره های معتبر عرصه مهندسی و تکنولوژی و علوم دانشگاه های نیوزلند بوده و مقالات ارائه شده در آن تحت تائید و حمایت اکثر دانشگاه های معتبر جهان و سازمان های علمی و پژوهشی وابسته و سفارتخانه ها می باشد.